Директор
+ 7(***) ***
Приемная

Қамқоршылық кеңесі


Хаттама №2

                                                          Қамақоршылық кеңесінің отырысы

   Қатысқандар саны:        9                                                                           26.01.2019

    Қатыспағандар саны: 0

                                                                     Күн тәртібінде:

1. Кәмелет жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылық пен қылмыстың алдын алу.

2. Педагог мәртебесі туралы заң жобасын талқылау.

3. Білім беру ұйымдарында басшыларды тағайындауда қамқоршылық  кеңестің рөлі

 

    І  мәселе бойынша Букесова Л.Б. - қамқоршылық кеңес мүшесі.  Бұл тақырып  бүгінгі таңда  қоғамды  алаңдатып отырғандығы  баршаңызға белгілі.  Кәмелет жасқа толмаған  оқушылардың  әр түрлі қылмыс  жасамауын,  түнгі уақытта  беймезгіл жүрмеуін  қадағалау мақсатында  түнгі рейдтер  үнемі  ұйымдастырылып отырғанын ескертті.  Жасөспірімдер арасында  құқықбұзушылықтың  мәселесі белең алуда екенін,  кикілжіңі, топ құрып қақтығысуы, бірін-бірі  сыйламауы сияқты  іс-әрекеттер өте қарқынды  түрде  дамып келе жатыр.

ІІ мәселе бойынша Балмағанбетова С.С.- қамқоршылық кеңес төрайымы. Білім және Ғылым министрлігінің  "Педагог тәртебесі туралы"  және "Қазақстан Республикасының кейбір  заңнамалық актілерінде  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобалары әзірленді.  бүгінгі таңда  БАҚ, әлеуметтік желілерде, мұғалімдер ұжымдарында  заң жобасы белсенді түрде талқылануда.

ІІІ мәселе бойынша  Алпысбаева А.Е. -қамқоршылық кеңес мүшесі.  Қамқоршылық кеңсес ұйымдастырушылық-құқықтық формасы  білім беруді басқару, қаржы  тарту және  мектептердің  қаржы-шаруашылық  қызметін бақылау туралы айтылды. Қамқоршылық кеңес- қоғамның білім беру саласын  басқаруға  қатысу формаларының бірі.

 

                                                                                      Қаулы:

1. Бірінші мәселе бойынша құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында жүргізілген жұмыс әлі де жалғастырылсын.

2. Екінші мәселе бойынша  тыңдалған  баяндама түсінікті деп танылсын.

3. Құрылған кеңестің жұмысы жандандырылсын.

Қамқоршылық кеңесінің төрайымы:                            Балмағанбетова С.С.

Хатшы:                                                                             Абдоллина Ж.М.Протокол №1

Попечительского совета Коктогайской ОШ
От 23 .09.2017                                         Присутствовало : 9
Повестка д
1.Образование попечительского совета. Знакомство с «Типовыми правилами организации работы попечительского совета» и общими положениями.
2. Выборы председателя попечительског совета, заместителя и секретаря.
По первому вопросу слушали директора школы Сулейменова А.Н., который  подробно ознакомил присутствующих  с типовыми правилами организации работы попечительского совета, полномочиями и порядком избрания.
По второму вопросу прошли выборы председателя попечительского совета, его заместителя и секретаря. 
Решение :
1. По итогам открытого голосования председателем попечительского совета избрать Жанадилову О, заместителем председателя -  Жамансарина Б., секретарем – Луценко М.


Протокол №2                                       

Заседания попечительского совета Коктогайской ОШ
От 25. 12.2018                                       Присутствовало  9
1. Отчет о деятельности школы за первый квартал.
2. Спонсорская помощь школе.
3. О приобретении новогодних подарков детям-сиротам.

По первому вопросу выступили  1. Реймова А.Н. зам. директора  по УР, которая отчиталась об учебной деятельности школы. 2. Горбань Н.В., которая рассказала присутствующим о деятельности школы по выполнению программы «Рухани жангыру» за первый квартал.

По второму вопросу слушали члена попечительского совета Избасарова К. Он поднял вопрос  о проблеме с питьевой водой в школе.  Эта проблема решена благодаря спонсорской помощи Жамансарина Б, главы КХ «Сазан», который в приобрел трубы, краны, раковину. Питьевой фонтанчик был установлен. Всего главой КХ было потрачено 50000 тенге.

По третьему вопросу слушали Горбань Н., которая сообщила присутствующим о том, что педколлективом  школы были приобретены новогодние подарки  детям, находящимся на опеки и патронатном воспитании. Всего было приобретено 5 подарков на сумму 14000 тенге.Протокол №3

Заседания попечительского  совета  Коктогайской О.Ш.

От 15 марта                                              Присутствовало 9

Повестка дня:

1.       Отчет деятельности школы за 3 четверть

2.       Спонсорская помощь школе

3.       О проведении Наурыза

 

По первому вопросу выступили:

1.       Зам. директоа по УР Реймова А.Н., которая представила отчет об успеваемости школы за 3 четверть. Она также сообщила о подготовке к ВОУД учащихся 4, 9 классов.

2.       Зам.дирктора Горбань Н.В. отчиталась о воспитательной работе в школе.

По второму вопросу слушали председателя попечительского совета Жанадилову О. Она сообщила, что  Жамансарин О  учитель физкультуры  приобрел для школы баннер «Бакытты бала» стоимостью 22500 тенге.

По третьему вопросу слушали Горбань Н.В., которая сообщила членам попечительского совета о планировании  мероприятий на Наурыз. На оформление, костюмы и чаепитие для детей  казаховеды школы  приобрели все необходимое на сумму 14000 тенге.

 

Председатель                    Жанадилова О.

Секретарь                           Луценко М.